uitdaging nr 9 de vlakken van de figuur, Reilly

Voor inspirerende oefeningen en uitdagingen
in de vorm van video's, slideshows, reviews, ... .

Dit forum is een work in progress en een participatief gegeven.
Post Reply
Igor
Site Admin
Posts: 57
Joined: Thu Nov 19, 2020 2:45 pm

uitdaging nr 9 de vlakken van de figuur, Reilly

Post by Igor »

*
*
De Negende uitdaging gaat over de vlakken van het lichaam.
We baseren ons opnieuw op de gepubliceerde klasnota’s uit “values for pictures…” (uit de lessen van Reilly, Apollo Dorian).

De uiteenzetting over de vlakken van het lichaam heeft eenzelfde opvatting als de vlakken van het aangezicht. Opzet van deze diagrammen is een basisidee te formuleren over de drie dimensies van waaruit de tekenaar de waarneming van de menselijke figuur dient te benaderen (het betreft dus niet een oefening in het tekenen met bewegingslijnen, zoals soms wordt verondersteld).

Waarde

- De vlakken van het lichaam geven de schilder en tekenaar inzicht in de derde dimensie voor de representatie van de menselijke figuur.
- De vlakken van Reilly vormen een solide basis om details en anatomische elementen te bestuderen.


Eerst krijgen we de vereenvoudigde diagrammen. (Deze bevatten de basisrelaties. Uitwerkingen volgen later.)

De figuur is gebouwd op een systeem dat “de zes lijnen” wordt genoemd.
(De ovale vorm die het hoofd voorstelt ziet men als de eerste lijn. Dit is een achtste van de totale hoogte in de ideale, artistieke figuur. Ter vergelijking, de realistische figuur is zeven en een half hoofden hoog).
2reillybasis1.jpg
2reillybasis1.jpg (11.83 KiB) Viewed 355 times
*
*
Lijn 1. De ovale vorm die het hoofd voorstelt.

Lijn 2. De middellijn die naar het kruis gaat, het verticale midden, vier hoofden hoog.

Lijn 3. De breedte van de schouders, ongeveer 1 ½ hoofd naar beneden, bij het putje van de hals, waarbij deze breedte varieert naargelang het individu.

Lijn 4. De ovale vorm van de ribbenkast, iets groter dan het hoofd en groot genoeg om het hoofd erin te laten passen.

Lijn 5. Start in de breedte van de nek, gaat door de ribbenkast en naar het breedste deel van de heupen, en loopt door tot aan de voeten.

Lijn 6. Loopt van de breedte van de schouders, door het kruis om het binnenste deel van de benen te worden.

*
*

2reillydiag2.jpg
2reillydiag2.jpg (65.88 KiB) Viewed 343 times
Afbeelding hierboven: de basisfiguur van zes lijnen, daarnaast het profiel en het achteraanzicht en vervolgens nog eens ter vergelijking de figuur in zes lijnen.
De vormen die worden weergegeven door de rondingen van de borst-, bil- en beenvormen kunnen fundamentele BOVEN-, ZIJ- en ONDERVLAKKEN suggereren.


Merk op hoe de voor- en achterkant gelijkend samengevat worden, behalve het punt waar de lijn 2 het punt met de lijn 6 snijdt.
(Het kruis vooraan ligt lager dan het heiligbeen achteraan)

De twee weergaven, voor en achterzijde, worden in wezen op dezelfde manier geschetst.
Zoals bij de diagrammen van de vlakken van het aangezicht geldt ook hier dat men verschillende diagrammen over elkaar kan plaatsen, we komen hierop terug bij de projectpagina.

*
*
2reillyprofiel1.jpg
2reillyprofiel1.jpg (26.6 KiB) Viewed 345 times
Het profielaanzicht uitgelicht.
(Afbeelding hierboven, volg de pijltjes op de voorstelling van het profielaanzicht voor het begrijpen van de curves.)

De hieronder geschreven relaties bekijken we in profiel, maar kunnen in gedachten worden gehouden bij het draaien van de figuur in gelijk welke richting.

- De curve van de rug is parallel, of concentrisch, met een curve die begint bij het putje van de hals en buigt verder naar achteren in de vorm van de bil.
- De kromming van de buik loopt verder in de richting van de bilvorm.
- De "s "kromming van de rug loopt over het darmbeenuitsteeksel verder langs de voorkant van het bovenbeen en verder via de knie langs de kuit naar de enkel.
- Een vergelijkbare ‘S’-curve, maar minder prominent, kan worden opgemerkt via buik, achterzijde been, scheenbeen (let op een lichte voorwaartse curve onder de knie).


*
*
2reilly154-1.jpg
2reilly154-1.jpg (149.3 KiB) Viewed 366 times
Bovenop de basisvorm worden de belangrijke vlakken geplaatst en vervolgens de kleinere vormen toegevoegd.

De ovale vorm die de ribbenkast voorstelt, zal over het algemeen zijn onderrand hebben op het punt waar de navel gecentreerd zou zijn.

Een boog wordt getrokken vanop het wijdste gedeelte van het heupgewricht (trochanter, uitsteeksel van het dijbeen ter hoogte van de heup) langs de zaagspier (serratus) en over de borstpier (pectoralis).

Een andere boog, iets lager, wordt getrokken vanaf de voorste rand van de heup (illiac crest).
(Een gespierde mannelijke figuur zal een bredere boog hebben dan een fijne vrouwelijke figuur die een smallere ruimte zal hebben bij de gebogen opening van de ribben).

Nog een andere boog wordt getrokken vanaf de schouder, door de tepels, door of voorbij de bekkenkam naar de trochanter van de heup. Zo wordt een zijvlak van de borstvorm en het rompgebied gevormd. Deze curve begint op het breedste punt van de schouder, de schouderspieren worden overgeslagen. Deze grens definieert de buitengrenzen van de borst- of borstspieren, ze vervaagt aan de voorkant van de buik aan de rechte buikspier (rectus abdominus), om een buitenwaartse bocht te maken naar de bekkenkam waar de strekspier van het been (rectus femoris) zich vasthecht, en zwaait naar de trochanter van het heupgewricht.

Vanaf de achterkant eindigt de "V" van de Lijn 6 iets hoger, bij het heiligbeen in plaats van het kruis, maar de curve begint nog steeds bij de schouder en eindigt bij de trochanter. Het “Station Point”(visueel gezichtspunt of markering, zie ook hieronder) van de onderkant van het schouderblad, op de rug ligt ter hoogte van de tepel aan de andere zijde (vergelijk daarvoor diagram uiterst rechts, achteraanzicht, met de andere diagrammen uit het voorbeeld hierboven).

*
*
2reilly152-2-2.jpg
2reilly152-2-2.jpg (62.46 KiB) Viewed 366 times
De prent hierboven, toont een voorbeeld van hoe de station points, hier de breedste punten van de schouders, de tepels, taille en iliacale toppen (darmbeenuitsteeksels) samen met de trochanters, leiden naar een gemeenschappelijk verdwijnpunt in de ruimte. (We zien hier een verband met de perspectiefleer, het zou kunnen dat Reilly hier terug naar verwijst in de perspectiefleer).


*
**
*

Reilly werkte op basis van zijn vlakken ook zijn lessen anatomie uit, waarop we graag later eens terug komen.
Hieronder zien we enkele voorbeelden daarvan, vooral ter aanvulling en ter verduidelijking van de hier beschreven zienswijze.
Voor een goed begrip van de artistieke anatomie zijn een dertigtal spiergroepen belangrijk (bij het bestuderen van de artistieke anatomie kan het helpen om deze spiergroepen te benoemen, maar u hoeft daarom deze namen niet uit het geheugen te kennen).

2reillyblz154-1.jpg
2reillyblz154-1.jpg (80.4 KiB) Viewed 366 times
Afbeelding hierboven, de serratus, de zaagspier (vrgl. Vooraanzicht, afbeelding links boven en de afbeelding daarnaast zijaanzicht en daarnaast achteraanzicht)


De Lijn 5 die een deel van de lichaamsomtrek vormt, heeft betrekking op de curve vanaf het breedste deel van het heupgewricht van het bovenbeen, de buitenste limiet van de heup bij de taille, en heeft bij het vormen van de grens van de borstspieren betrekking op een zaagtand reeks en de overgangen van de spieren langs deze boog. De rectus abdominus creëert een lange boog van zijvlakken die loskomt als een bocht naar de bekkenkam toe, terwijl de dunne driehoek van de rectus abdominus doorloopt tot aan het schaambeen.

Achteraanzicht: de serratus hecht zich vast aan de eerste tot de achtste rib, maar is afkomstig van de binnenrand aan de onderzijde van het schouderblad. Deze spier wikkelt zich rond de ribben om in elkaar te grijpen met de aanhechting van de buitenste schuine buikspier.

*
*
2reilly154-3.jpg
2reilly154-3.jpg (33.22 KiB) Viewed 366 times
De borstpieren van de borst (pectorals) vormen een lange boog die afslaat naar de iliac crest (darmbeenrand).
De rectus abdominus (rechte buikspier) creëert een lange boog van zijvlakken die als een bocht naar de bekkenkam afdraaien terwijl de dunne driehoek van de rechte buikspier in het kruis stopt.


Het grootste deel van het gebied van borst en buik wordt bedekt door de 3 lagen van de abdominale spieren,
external abdominal oblique, https://www.kenhub.com/en/library/anato ... que-muscle

de rectus abdominus
https://www.kenhub.com/en/library/anato ... nis-muscle
maakt eigenlijk deel uit van de schuine buikspier die aan de bovenranden van de heupbeenderen hechten.

*
*
2reilly154-4.jpg
2reilly154-4.jpg (30.31 KiB) Viewed 366 times
De bijna identieke boog van de rug (vrgl voorzaanzijde) heeft de massieve strekspier van de wervelkolom voor het lagere gedeelte als richtinggevend, daarna volgt de curve naar de trochanter gevormd door de gluteus medius. De bovenkant van de boog wordt beïnvloed door andere spiergroepen.

Spiergroep van de rugzijde erector spinae:
https://www.kenhub.com/en/library/anato ... ae-muscles
Gluteus medius:
https://www.kenhub.com/en/library/anato ... us-muscles
Trochanter:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... hub_1.webm

Klik hier voor de projectpagina Klik hier voor de projectpagina
Post Reply